رزومه تحصیلی و آموزشی:

  • کارشناسی معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  • ارزشیابی دقیق عملکرد ها در پروژه و مقایسه آنها با برنامه های پیش بینی شده
  • کمک به ایجاد اهداف پروژه، نظارت بر پیشرفت
  • تهیه اسناد و مدارک برای شرکت در مناقصات

  • مسلط به نرم ‏افزار اتوکد(دوبعدی و سه بعدی)
  • کنترل مستمر انجام کار ها و حصول اطمینان به کاربری رویه ها و تکنولوژی انجام کار ها
  • تهیه چارت مناسب تشکیلاتی پروژه